Conversation Between Wenzdayz and Wyvern

3 Visitor Messages

  1. Ekke mag nie eers vir jou rep gee nie dammit!
  2. Hahaha ekke was al tempted ma ek hap haar baie kak toe hoop ek net iemanda anders val daar voor :P
  3. hahaha ek moes net, kon dit nie los nie
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3