Conversation Between DieGrootHammer and to0kenZA

3 Visitor Messages

  1. Haha, dis net Murph wat oversell Haha
  2. Ek gaan inderdaad. Ek hoor so baie stories van hierdie CBC dat noudat ek in die kaap is moet ek maar myself gaan kyk...
  3. Ek hoor jy gaan saam ons bier drink more?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3