Conversation Between Maplassie and Murph

6 Visitor Messages

  1. It's ok dude.

    We're going to get through this like a team
  2. dis moeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeilik........... ................. ek kannie wag
  3. Amper daar ! Hang in there !
  4. Jus Oom, are those WaW servers going to need the latest patches ?
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6